ITA สถานศึกษา
แจ้งเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
Q&A
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


    เว็บไซค์ที่น่าสนใจ

 
 
 อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน


"ยอดคนดี วิธีพอเพียง  เทียบเคียงมาตรฐานสากล"
   
 1.มีภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะดังนี้

1.1 บุคลิกงามสง่า
1.2 แก้ปัญาเฉพาะหน้า
1.3 กล้าแสดงออก
1.4 อดทนเสียสละ
1.5 มนุษย์สัมพันธ์ดี
1.6 รับผิดชอบต่อหน้าที่
1.7 มีความคิดสร้างสรรรค์
1.8 รับฟังความคิดเห็น
1.9 เป็นผู้เคารพกฎระเบียบของสังคม


 

 2.เลิศล้ำทางปัญญา มีคุณลักษณะดังนี้

2.1 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2.2 เพียรคิดวิเคราะห์
2.3 สังเคราะห์ความรู้สู่การนำไปใช้


 
 3.มีจิตอาสา มีคุณลักษณะดังนี้

3.1 รักษ์สิ่งแวดล้อม
3.2 พร้อมบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์


 
 4.ดำรงค่าคุณธรรม มีคุณลักษณะดังนี้

4.1 คิดดี พูดดี ทำดี
4.2 รักและเชิดชูศักดิ์ศรีเตรียมฯ สุวินทวงศ์


 

 5.ก้าวล้ำสู่สากล มีคุณลักษณะดังนี้

5.1 การสื่อสารสองภาษา
5.2 ค้นคว้าด้วยไอที
5.3 มีทักษะการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา
ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage