เว็บไซค์ที่น่าสนใจ

 
 

ข้อมูลสารสนเทศ

 

 ข้อมูลนักเรียนแยกตามเพศ ประจำปีการศึกษา 2563 (ตุลาคม 2563)

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

17

6

23

มัธยมศึกษาปีที่ 2

18

5

23

มัธยมศึกษาปีที่ 3

13

11

24

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

48

22

70

มัธยมศึกษาปีที่ 4

13

13

26

มัธยมศึกษาปีที่ 5

10

13

23

มัธยมศึกษาปีที่ 6

14

6

20

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

37

32

69

รวม

85

54

139

 

 

 ข้อมูลครูและลูกจ้างแยกตามเพศ ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภท

ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา - 1 1
ข้าราชการครู 4 12 16
พนักงานราชการ 1 - 1
ครูอัตราจ้าง - 1 1
ครูธุรการ - 1 1
ครูต่างประเทศ 1 - 1
ลูกจ้างประจำ 1 - 1
รวม 7 15 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา

ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage