เว็บไซค์ที่น่าสนใจ

 
ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558
 

ประเมินโครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ ครั้งที่ 7"

วันที่ 22 เมษายน 2559
ณ ห้องเกียรติยศ ชมพูพันธุ์ทิพย์


พิธีมอบประกาศนียบัตร จบการศึกษาประจำปี 2558

วันที่ 31 มีนาคม 2559
ณ ห้องเกียรติยศ ชมพูพันธุ์ทิพย์


เข้าร่วมแสดงผลงาน รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วันที่ 10 มีนาคม 2559
ณ โีรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ


ทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2558

วันที่ 8 มีนาคม 2559
ณ โีรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา


ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประำจำปี 2558

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โีรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา


ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ค่ายนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


มอบประกาศนียบัตรวันคริตส์มาส'58 และกิจกรรม
วันวิชาการโรงเรียนดอนฉิมพล

วันที่ 29 มกราคม 2559
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา


ร่วมงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวามหาราช
ประจำปี 2558 อบต.คลองหลวงแพ่ง

วันที่ 05 ธันวาคม 2558
ณ วัดสุทธาวาส ต.คลวงหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา


พิธีวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวามหาราช
ประจำปี 2558

วันที่ 04 ธันวาคม 2558
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา


สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558

วันที่ 01 ธันวาคม 2558
ณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา


ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่คนใหม่
(ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์


แข่งขันทักษะนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรม "อิ่มบุญ" ประจำเดือน พ.ย. 2558
วันที่ 06 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราผู้อำนวยการกัณจะณา พุ่มมาลา เดินทางเข้า
รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสาส์นวิทยา
วันที่ 6 กรกฏาคม 2558
ณ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา จังหวัดฉะเิชิงเทรากิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ปีการศึกษา 2558
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเิชิงเทรา


พิธีไหว้ครูและประดับเข็มพระเกี้ยว
ปีการศึกษา 2558
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเิชิงเทรา


ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2558
วันที่ 07 มิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเิชิงเทรา


ภาพกิจกรรมทั้งหมด
สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา

ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage