เว็บไซค์ที่น่าสนใจ

 
ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 31 มีนาคม 2558
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเิชิงเทรา

วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

โครงการศึกษาดูงานด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
ณ เขาดินวนา และ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557
วันที่ 23 มกราคม 2558
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา ประจำปี 2557
วันที่ 04 ธันวาคม 2557
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร ใ้ห้กับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 08 กันยายน 2557
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

คืนความสุขให้ชุมชน ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
วันที่ 26 สิงหาคม 2557
ณ ศูนย์อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 07 สิงหาคม 2557
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

ทัศนศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 18 กรกฏาคม 2557
ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

พิธีไหว้ครูและประดับเข็มพระเกี้ยวนักเรียน ม.4
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา

ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage