เว็บไซค์ที่น่าสนใจ

 
ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2556

 

กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 24 มกราคม 2557
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

Facebook Fanpage

พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกา สวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 04 ธันวาคม 2556
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

Facebook Fanpage คนดีวิถีพอเพียง นิทรรศ "สู่ Smart Classroom"

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์


Facebook Fanpage ประกวดสื่อ นวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์


Facebook Fanpage นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเยี่ยมชมงาน
เปิดบ้านธรรมศาสตร์ TU Open House 2013

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


Facebook Fanpage เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 05-07 พฤศจิกายน 2556
ณ สวนสยาม ทะเลกรุงเทพฯ

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ "วันแม่แห่งชาติ ปี 2556"
วันที่ 09 สิงหาคม 2556
ณ หอประชุม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ร่วมเสวนา หัวข้อ "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา"
วันที่ 03 สิงหาคม 2556
ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา ปีการศึกษา 2556
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
ณ โรงอาหาร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยการแปรงฟัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคลองหลวงแพ่ง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
ณ โรงอาหาร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงานตามสภาพจริงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556
วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2556
ณ วัดสุนันทวนาราม อำเภอไทรโยค
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว
จังหวัดกาญจนบุรี

พิธีมอบใบประกาศประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 04 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องเกียรติยศชมพูพันธุ์ทิพย์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

การแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 02 กรกฎาคม 2556
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ
ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 01 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

พิธีไหว้ครูและประดับเข็มพระเกี้ยว

วันที่ 20 มิถุนายน 2556
หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

พิธีทำบุญใส่บาตร เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 13 พฤษภาคม 2556
หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา

ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage