เว็บไซค์ที่น่าสนใจ

 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2555พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ : 29 มีนาคม 2556
สถานที่ :
ห้องเกียรยศชมพูพันธุ์ทิพย์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์
"ปิดกล่องชอร์ค เกมส์" กีฬาสัมพันธ์เจ้าพระยา-บางปะกง ครั้งที่ 1

วันที่ : 12 มีนาคม 2556
สถานที่ : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
งานเลี้ยงอำลา อ.รณิดา กฤษฎาชาตรี
เนื่องในโอกาสย้่ายไปปฏิบัติราชการ

วันที่ : 8 มีนาคม 2556
สถานที่ : ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ ต.อ.พ.ส
พิธีทำบุญ ครบรอบวันจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์

วันที่ : 8 มีนาคม 2556
สถานที่ : ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ ต.อ.พ.ส
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

วันที่ : 21-22 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์
วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ :ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ ต.อ.พ.ส
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2555

วันที่ : 19 มีนาคม 2556
สถานที่ : หอประชุมใหญ่ ต.อ.พ.ส
เตรียมพร้อมสอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2555

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ : 21-23 มกราคม 2556
สถานที่ : ค่ายเสาวลักษณ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและอนุรักษ์

วันที่ : 9-11 มกราคม 2556
สถานที่ : ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โครงการวันแนะแนวอาชีพ
โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ : 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร งานคนดีวิถีพอเพียง นิทรรรศ
”พ่อของแผ่นดิน ”

วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
สถานที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และ
การวัดผลประเมินผลเพื่อนำไปสู่ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

วันที่ : 17 ธันวาคม 2555
สถานที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์
งานคนดีวิถีพอเพียง นิทรรรศ ”พ่อของแผ่นดิน ”
(งานวันวิชาการประจำปี 2555)

วันที่ :
13 ธันวาคม 2555
สถานที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์
มินิ-คอนเสิร์ต วง Bewitch Band จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ในงานคนดีวิถีพอเพียง นิทรรรศ ”พ่อของแผ่นดิน ”

วันที่ : 13 ธันวาคม 2555 เวลา 12:00 - 14:30 น.
สถานที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์
พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

วันที่ : 4 ธันวาคม 2555
สถานที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) โดย สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

วันที่ : 26 - 28 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์
   
   
   
   
   
 
 
 
 
สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา

ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage