ทัศนศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 18 กรกฏาคม 2557

สถานที่ : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

mailto:tups@tups.ac.th