ทัศนศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 18 กรกฏาคม 2557

สถานที่ : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

mailto:tups@tups.ac.th