ทัศนศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 18 กรกฏาคม 2557

สถานที่ : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

mailto:tups@tups.ac.th