เว็บไซค์ที่น่าสนใจ

 
 
ประวัติผู้อำนวยการ
   
ชื่อ-สกุล นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
วัน/เดือน/ปี เกิด -
โทรศัพท์ที่ทำงาน 038-592161
โทรศัพท์มือถือ -
E-mail -
เริ่มรับราชการ -
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา 1 เมษายน 2562
วุฒิการศึกษา (สูงสุด) มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ -
ประวัติการทำงาน  
  • ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลรุ่งนภา อ.แกลง จ.ระยอง
  • เลขากรรมการและผู้จัดการบริษัทในเครือสหพัฒน์
  • ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
  • ครูโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม อ.กุดฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
  • ครูโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา

ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage