ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หนังสือแจ้งหยุดเรียน วันที่ 5 มิถุนายน 2556

เรื่อง แจ้งหยุดเรียน
เรียน ผู้ปกครองนักเรียน

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงานตาม KPIs ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องเกียรติยศชมพูพันธุ์ทิพย์ ในการนี้ทางโรงเรียนจึงขอหยุดเรียน จำนวน 1 วัน คือ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 และขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง ช่วยดูแล กวดขันนักเรียนในความปกครองของท่านได้ทบทวนบทเรียน และเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๕๖


สามารถดาวน์โหลดใบขออนุญาตผู้ปกครอง ได้จาก QRcode และลิงค์ด้านล่างนี้
   
ดาวน์โหลดเอกสาร   QR Code
คำสั่งโรงเรียนเลขที่ :
(ใบขออนุญาตผู้ปกครอง)
ศธ 0423604-ว116
 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา

ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage