สาระสำคัญ

โปรแกรมกราฟิกด้านการทำงานด้านกราฟิกที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเห็นจะได้แก่โปรแกรม Adobe Photoshop ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ด้วยการใช้งานที่ง่ายและความสามารถที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้านในการทำงานด้านกราฟิก ทำให้เป็นที่นิยมและใช้งานมากที่สุด ดังนั้นการเรียนรู้ถึงการใช้งานโปรแกรมนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็น

 จัดประสงค์การเรียนรู้

 1. รู้จักโปรแกรม Adobe Photoshop
 2. สามารถเรียกใช้โปรแกรม Photoshop ได้
 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Photoshop
 4. สามารถสร้างสภาพแวดล้อมส่วนตัวและปรับการแสดงผลของโปรแกรมได้
 5. สามารถออกจากโปรแกรมได้เมื่อเลิกใช้งาน

 เนื้อหาสาระ

 1. รู้จักกับโปรแกรม Adobe Photoshop
 2. การเรียกใช้ Photoshop CS6
 3. ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม
 4. การใช้งานแถบเมนู (Menu Bar)
 5. การจัดการกล่องเครื่องมือ (Toolbox)
 6. การตั้งค่าการใช้งานให้กับเครื่องมือด้วย Option bar
 7. การจัดการพาเนล (Panel)
 8. การสร้างสภากแวดล้อมส่วนตัว (Workspace)
 9. การปรับหน้าตาการแสดงผลของโปรแกรม
 10. การออกจากโปรแกรม

 

 รู้จักกับโปรแกรม Adobe Photoshop

 

 

 

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top page

Top Page Home My Facebook My Twitter Email